Griseopdræt


Her på Kærlund driver vi et moderne konventionelt griselandbrug med 1600 søer og salg af 30 kg grise, som bliver solgt i Danmark eller til eksport for videre vækst til de er slagteklare.

Vi bruger dansk genetik, hvor vi køber LY polte fra opformeringsbesætninger. Alle vore moderdyr, bedækkes med Duroc sæd fra danske KS stationer.

En del af den gylde der kommer fra vore grise, bliver brugt i biogasanlæg, herefter kommer det tilbage som næringsstoffer der anvendes i planteavlen.