Om Kærlund


Jeg er oprindeligt opvokset på et kvægbrug i Borris, og det lagde vel i kortene, at jeg skulle være landmand, men vejen hertil har været lidt anderledes end så mange andre. I stedet for at tage på landbrugsskole valgte jeg at tage på handelsskole og tog efterfølgende en to årig handelsuddannelse med salg og indkøb i en grosistvirksomhed. Efter at have afsluttet min uddannelse, aftjente jeg min værnepligt ved Den Kongelige Livgarde.

Helt tilfældig efter min tid som soldat, kom jeg ud til en landmand, for at hjælpe i en kort periode med at passe grise, inden jeg skulle tilbage til et job som sælger. Jeg kom dog aldrig tilbage, men arbejdede en del år først som medhjælper siden driftsleder, for til sidst i 2006 at købe Kærlund.


Jeg overtager gården i 2006 dengang med 600 søer, i 2007 bygger vi en ekstra klimastald, og den første ansøgning om tilladelse til at udvide bliver sendt ind, vi får tilladelse til at udvide op til 750 søer, og bygge drægtighedsstald til løsgående søer.


I 2012 får vi tilladelse til 1100 søer, som vi kan have i de rammer vi byggede i 2010, der bliver dog købt en mindre ejendom som laves om til smågrise fra 7-30 kg.

I 2020 bliver staldanlægget udvidet til at kunne have 1600 søer, samtidig bliver der købt en naboejendom, som laves om til smågrise fra 7-30 kg.


Dagligdagen:

I dag er der 10 ansatte foruden Jette og jeg.

Jette, som er butiksuddannet, har det daglige ansvar for alle vore dygtige medarbejdere, samt daglig leder i vores farestald. Vores stab af medarbejdere har alle en nøglerolle i vores virksomheds drift. Uanset om det er en elev eller faglært, udenlandsk eller dansk, så er der ingen, vi kan undvære.

Jeg selv har det daglige ansvar for ledelse af vores løbe/drægtighedsstald samt grise i vækst i tæt samarbejde med vores teamledere.


Jeg er en positiv og optimistisk person, derfor går jeg sjældent rundt og brokker mig over love og regler,vi bliver underlagt fra skiftende regeringer. Der imod har jeg den holdning om, at hvis man vil have noget ændret, så må man søge indflydelse. På baggrund af dette har jeg været formand for den lokale Venstreforening, desuden sidder jeg også i bestyrelsen i Jysk Landbrug og været næstformand i L&F svineproduktion.